Wznowienie treningów na boisku! Ważna informacja!

Maj 03 2020

W związku ze stopniowym „odmrażaniem” sportu i otwarciu dostępów do obiektów sportowych oraz możliwości powrotu do „nowej rzeczywistości” dla całego środowiska sportowego, informujemy, że od 5 maja wznawiamy treningi  na boiskach.

Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami i zastosowanie się do „nowej normalności”:

1. Stosowanie się do wytycznych Ministerstwa Sportu i Ministerstwa Zdrowia

- treningi w 6-cio osobowych grupach (płaskie obuwie)

- dezynfekcja sprzętu po każdej grupie

- dezynfekcja rąk przed i po treningu

- zminimalizowany kontakt zawodników podczas treningu

2. Organizacja treningu

- grupy trenują w tym samym składzie osobowym,

- zawodnik przyjeżdża nie wcześniej niż 5-10 minut przed treningiem, zachowując bezpieczne odległości,

- zajęcia do odwołania będą trwać 45 minut, przy stopniowym „odmrażaniu sportu” czas treningu może być wydłużony,

- zawodnicy przyjeżdżają na trening przebrani  w strój sportowy z własną piłką oraz podpisaną wodą bądź własnym bidonem.

- zajęcia będą przeprowadzane bez względu na pogodę na powietrzu, w razie przewidywanej nieobecności zawodnika na danym treningu rodzic piłkarza ma obowiązek poinformować wcześniej o tym trenera,

- miejsce, termin i godziny zajęć są ważne do odwołania, z przyczyn niezależnych od klubu mogą ulec zmianie,

- w zajęciach mogą brać udział zawodnicy zdrowi, nie objęci kwarantanną, przed każdym treningiem prosimy rodziców o pomiar temperatury,

- zawodnik do lat 13 roku życia przyprowadzany i odprowadzany jest pod opieką rodzica/opiekuna prawnego

- rodzice nie mogą przebywać  na terenie obiektu,

- harmonogram treningów pojawi się na poszczególnych grupach wiekowych, informację o miejscu, terminie, godzinie zajęć oraz o grupach treningowych przekazuje trener każdej z grup, który dla bezpieczeństwa swojego i grupy jest zobowiązany do zasięgnięcia wszelkich niezbędnych do udzielenia informacji w klubie. Wszelkie zapytania prosimy kierować do trenerów grup.